Skip navigation
Other
1966
Nordiska Afrikainstitutet

Föredrag vid ett seminarium om Kooperationen i Östfrika, arrangerat av Nordiska Afrikainstitutet i samarbete med Kursverksamheten och SIDA den 12-14 november 1965 i Uppsala.

0
19
0
0
Conference proceedings (editor)
1966
Uppsala, Sweden

The conference on 'Library work in Africa' was held in Norrköping, August 30-31, 1965. Contributors: Marianne Asplund, E.M. Broome, Evelyn J.A. Evans, Gert Hornwall, Knud Larsen, Tom Nabeta, Torgil Ringmar.

0
15
0
0
Book
1967
Nordiska Afrikainstitutet
0
16
0
0
Book
1967
Nordiska Afrikainstitutet
0
21
0
0
Report
1967
Nordiska Afrikainstitutet

Innehåll: Historik över skolväsendets utveckling i Rhodesia; "Community development" och undervisningssystemet; Den smithska regeringens program för afrikansk undervisning; Svenska Kyrkans Missions insatser på skolans område i Rhodesia; Integrering av skolsystemet i det afrikanska samhället

0
25
0
0
Other
1968
Nordiska Afrikainstitutet

Denna artikel, som även publicerats i East African Journal i april 1967, är texten till en föreläsning som hållits vid ett möte med East African Academy.

0
19
0
0
Conference proceedings (editor)

Twenty-four African writers and about as many writers and critics from Sweden, Denmark, Norway and Finland were invited to an African-Scandinavian Writers' Conference arranged by the Scandinavian Institute of African Studies, the Swedish Institute for Cultural Relations with Foreign Countries and the Councl for Swedish Information Abroad. The Conference was held at...

0
30
0
0